CÁC LOẠI HÌNH NHÀ PHÂN PHỐI

Tại Losi Led Lighting, chúng tôi hiểu rằng mọi nhà phân phối đều có mục tiêu khác nhau về khả năng mở rộng thị trường và lợi nhuận. Do đó, chúng tôi tạo ra các cơ hội hợp tác khác biệt cho Đối tác – Nhà phân phối đèn LED tiềm năng. Hãy xem các hình thức phân phối dưới đây để hiểu thêm về cơ hội trở thành nhà phân phối của LOSI.

PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN
 1. Nếu nhà phân phối có thể đạt được mục tiêu trong vòng một năm, thỏa thuận phân phối độc quyền có thể được tự động gia hạn thêm một năm nữa mà không cần bất kỳ thông báo bằng văn bản nào.
 2. Nếu nhà phân phối không thể đạt được (các) mục tiêu trong vòng một năm, nhà cung cấp có quyền tiếp tục thỏa thuận độc quyền hay không. Nhưng để bù đắp phần mất thị phần cho nhà cung cấp, khoản tiền gửi còn lại sẽ không được hoàn trả ngay lập tức, cho dù phân phối độc quyền có được gia hạn hoặc chấm dứt hay không. Khoản tiền gửi còn lại có thể được hoàn lại 1% số tiền của đơn đặt hàng bán (khi đơn đặt hàng mới được đặt), không phụ thuộc vào việc phân phối độc quyền có bị giảm xuống theo thỏa thuận phân phối không độc quyền hay không, cho đến khi hoàn trả lại 1% doanh số số lượng đơn đặt hàng.

Phân chia thị trường theo khu vực địa lý và quy mô thị trường.

Khu vựcMục tiêu bán hàng/năm (nghìn đồng)Tiền ký quỹ (nghìn đồng)
I3.000.00030.000
II2.000.00020.000
III1.000.00010.000

Khu vực I: Bao gồm các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Khu vực II: Bao gồm các tỉnh thành phố: Các Tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ, Các tỉnh lân cận Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đông Nam Bộ

Khu Vực III: Các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

NHÀ PHÂN PHỐI KHÔNG ĐỘC QUYỀN

Có hai loại thỏa thuận Nhà phân phối không độc quyền:

Loại 1. Nhà phân phối bình thường không độc quyền

Phân phối có thể được cấp mà không có bất kỳ yêu cầu nào là một thỏa thuận không độc quyền.

Loại 2. Nhà phân phối không độc quyền với Thời hạn bảo vệ

Thời hạn 3-8 tháng có thể được cấp là thời gian bảo vệ

Loại 2.1: Thị trường III – Có thể cấp tối đa 8 tháng thời gian bảo vệ nếu mục tiêu đạt được.

 • Đầu tiên là 3 tháng thời gian bảo vệ được cấp. Nếu tổng số tiền đặt hàng từ 200 triệu trở lên được đặt trong thời gian bảo vệ 3 tháng, khoảng thời gian này sẽ được thêm 5 tháng nữa sau thời gian bảo vệ 3 tháng (Tổng là 8 tháng).
 • Nếu nhà phân phối đạt được 100% hoặc cao hơn tổng mục tiêu doanh số hàng năm trong thời gian 8 tháng, họ sẽ có quyền ưu tiên trở thành nhà phân phối độc quyền thêm 12 tháng. Trong vòng 12 tháng này, nhà phân phối cần đạt được mục tiêu doanh số hàng năm.
 • Tuy nhiên, sau khi thêm 5 tháng, nếu nhà phân phối không đạt 100% tổng mục tiêu doanh số hàng năm trong vòng 8 tháng, LOSI có quyền đánh giá lại nếu thời gian bảo hộ có được kéo dài hay không.
 • Trong thời gian bảo vệ, nhà cung cấp sẽ không ủy quyền hoặc báo giá cho bất kỳ đại lý và / hoặc khách hàng mới nào trên khu vực này. Tuy nhiên, nếu không có đơn đặt hàng nào được đặt trong vòng 3 tháng, nhà cung cấp có quyền đánh giá lại và quyết định xem thời hạn bảo hộ có được gia hạn hay không.

Loại 2.2: Thị trường II – Có thể cấp tối đa 8 tháng thời gian bảo vệ nếu mục tiêu đạt được.

 • Đầu tiên là thời hạn 3 tháng của thời gian bảo vệ được cấp. Nếu tổng số tiền đặt hàng từ 500 triệu trở lên được đặt trong thời gian bảo vệ 3 tháng, khoảng thời gian này sẽ được thêm 5 tháng nữa sau thời gian bảo vệ 3 tháng.
 • Nếu nhà phân phối đạt được 20% hoặc cao hơn tổng mục tiêu doanh số hàng năm trong thời gian 8 tháng, họ sẽ có quyền ưu tiên trở thành nhà phân phối độc quyền thêm 12 tháng. Trong vòng 12 tháng này, nhà phân phối cần đạt được mục tiêu doanh số hàng năm.
 • Tuy nhiên, sau khi thêm 5 tháng, nếu nhà phân phối không đạt 20% tổng mục tiêu doanh số hàng năm trong vòng 8 tháng, nhà cung cấp có quyền đánh giá lại nếu thời gian bảo hộ sẽ được kéo dài hay không.
 • Trong thời gian bảo vệ, nhà cung cấp sẽ không ủy quyền hoặc báo giá cho bất kỳ đại lý và/hoặc khách hàng mới nào trên khu vực này. Tuy nhiên, nếu không có đơn đặt hàng nào được đặt trong vòng 3 tháng, nhà cung cấp có quyền đánh giá lại và quyết định xem thời hạn bảo hộ có được gia hạn hay không.

Loại 2.3: Thị trường I – Có thể cấp tối đa 8 tháng thời gian bảo vệ nếu mục tiêu đạt được.

 • Đầu tiên là 3 tháng thời gian bảo vệ được cấp. Nếu tổng số tiền đặt hàng từ 1 tỉ trở lên được đặt trong thời gian bảo vệ 3 tháng, khoảng thời gian này sẽ được thêm 5 tháng nữa sau thời gian bảo vệ 3 tháng (Tổng là 8 tháng).
 • Nếu nhà phân phối đạt được 30% hoặc cao hơn tổng mục tiêu doanh số hàng năm trong thời gian 8 tháng, họ sẽ có quyền ưu tiên trở thành nhà phân phối độc quyền thêm 12 tháng. Trong vòng 12 tháng này, nhà phân phối cần đạt được mục tiêu doanh số hàng năm.
 • Tuy nhiên, sau khi thêm 5 tháng, nếu nhà phân phối không đạt 30% tổng mục tiêu doanh số hàng năm trong vòng 8 tháng, nhà cung cấp có quyền đánh giá lại nếu thời gian bảo hộ sẽ được kéo dài hay không.
 • Trong thời gian bảo vệ, nhà cung cấp sẽ không ủy quyền hoặc báo giá cho bất kỳ đại lý và/hoặc khách hàng mới nào trên khu vực này. Tuy nhiên, nếu không có đơn đặt hàng nào được đặt trong vòng 3 tháng, nhà cung cấp có quyền đánh giá lại và quyết định xem thời hạn bảo hộ có được gia hạn hay không. Trong một số trường hợp cụ thể sẽ được thông tin trong quá trình đàm phán giữa hai bên.