Năm 2018, hệ thống bệnh viện VINMEC tiến hành thay thế cải tạo hệ thống chiếu sáng từ công nghệ huỳnh quang chuyển sang hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến tiết kiệm năng lượng.

Một số hạng mục cải tạo, thay thế:

Hệ thống tầng hầm: thay thế tuýp huỳnh quang bằng tuýp led tiết kệm 60% lượng điện tiêu thụ, giảm nhân công thay thế và bảo trì hệ thống chiếu sáng.

Hệ thống khu vực hành lang: Thay thế hệ thống đèn tuýp và đèn âm trần công nghệ LED.

Yêu cầu: Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, giảm lượng điện tiêu thụ, thay thế và bảo trì dễ dàng.

Đến nay hệ thống đã vận hành ổn định đạt yêu cầu của chủ đầu tư.

Để lại tin nhắn