Năm 2016, Trung tâm thương mại VINCOM tiến hành cải tạo hệ thống chiếu sáng từ công nghệ huỳnh quang sang sử dụng công nghệ LED.

Tầng hầm: Thay thế đèn tuýp huỳnh quang bằng đèn tuýp led. Đảm bảo thời gian chiếu sáng 16h/ngày có khả năng sử dụng bộ tích điện.

Khu vực hành lang: Thay thế bóng đèn hành lang từ compact sang sử dụng đèn âm trần Led.

Thay thế đèn hắt trần T5 huỳnh quang bằng đèn hắt trần T5 LED.

LOSI đã tiến hành khảo sát các điều kiện thực tế sử dụng tại trung tâm, tư vấn chủng loại sản phẩm phù hợp với chi phí hợp lý và hiệu quả nhất.

Đến nay, hệ thống đã vẫn hành 3 năm, giảm nhân công, nhân lực cho công tác vận hành bảo trì hệ thống.

Để lại tin nhắn